Termeni si Conditii

CADRU GENERAL

Acest document contine termenii si conditiile de utilizare a serviciilor oferite de STOLERU GHE MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA si reprezinta Contractul de Furnizare Servicii.

PARTILE CONTRACTUALE

PRESTATORUL serviciilor de gazduire sau a altor servicii IT care pot fi contractate si cumparate prin intermediul site-ului ExpIT (www.expit.ro) detinut de STOLERU GHE MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 19424198 ; F37/1404/2005; Str. Ana Ipatescu, 308, Vaslui, Romania, denumit in continuare ExpIT.

BENEFICIARUL orice persoana fizica sau juridica ce initiaza o comanda prin formularul de comanda disponibil la www.expit.ro.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre ExpIT a urmatoarelor servicii:

 • Gazduire Web;
 • Gazduire Email;
 • Alte servicii IT.

VALOAREA SERVICIILOR

Tariful serviciilor este prevăzut pe site-ul www.expit.ro şi corespunde valorii totale a serviciilor comandate de client prin formularul de comanda, detaliile tehncie sunt specificate pe site-ul www.expit.ro.

Ulterior acceptării online a prezentului contract, ExpIT va transmite electronic, la adresa de e-mail a Clientului, o înştiinţare de plată aferentă Primei Perioade de Facturare. În restul perioadei de furnizare a serviciilor, înştiinţările de plată vor fi transmise de către ExpIT inainte fiecărei perioade de facturare, cu 30 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare.

ExpIT îşi rezervă dreptul de a opera Suspendarea Serviciului în cazul în care suma corectă de bani, scutită şi liberă de orice taxe bancare, comisioane sau alte taxe, nu a fost primită în contul ExpIT la 3 zile de la depasirea termenului scadent.

INCETAREA SERVICIILOR

ExpIT poate inceta furnizarea serviciului comandat de catre beneficiar, imediat, irevocabil si fara notificare prealabila, daca:

 • Dvs. nu ati respectat, violat sau ati tratat necorespunzator prezentul regulament, incluzand orice alte regulament ExpIT sau nu ati respectat legea romana aplicabila.
 • Dvs. ati furnizat la inregistrare informatii false.
 • Dvs. nu ati respectat conditiile referitoare la acuratetea, claritatea si validitatea datelor de inregistrare.
 • Dvs. nu ati raspuns comunicarilor trimise pe adresa de email declarata la inregistrare.
 • Dvs. sunteti angajat in activitati ilegale, frauduloase sau orice tip de activitati – vanzarea de produse sau servicii care intra in incidenta legii.
 • Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastra, un partener (persoana juridica sau persoana fizica) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat in nume personal sau ca reprezentant legal in activitati care sa prejudiciezae drepturile sau reputatia ExpIT.
 • Dvs. nu ati achitat valoarea serviciului contractat.

La cerere, BENEFICIARUL poate renunta oricand la serviciile comandate.

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Garantăm că reţeaua noastră va fi disponibilă 99.9% din timp.

În cazul nerespectării acestui nivel de calitate ExpIT se oblige sa returneze contravaloarea serviciilor pentru toata perioada nefunctionala + 20% penalitati aplicate.

Funcţionarea reţelei cuprinde funcţionarea tuturor echipamentelor de reţea, inclusiv cablurile, switch-urile şi router-ele. Serviciile şi software-ul instalate pe serverul tău, împreună cu acesta, nu sunt incluse în specificaţiile reţelei noastre. O cădere de reţea există atunci când serverul tău nu poate să transmită sau să primească date, iar sistemul ExpIT de monitorizare a defecţiunilor emite un tichet ce semnalează această problemă.

POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de ExpIT cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.

A. Resursele Serverelor

Oricărui client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor ExpIT (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. ExpIT va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.

ExpIT poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.

B. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Subiectul mesajelor transmise prin postă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.

Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute: numele sau denumirea complete, codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz, domiciliul sau sediul, numerele de telefon şi fax, adresa de postă electronică

Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile ExpIT este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile ExpIT suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de ExpIT precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele ExpIT.

C. Utilizări Interzise

Serverele ExpIT pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Clienţii ExpIT se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:

 • materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
 • pornografie infantilă;
 • amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
 • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;

Următoarele activităţi sunt interzise:

 • folosirea serviciilor ExpIT în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
 • colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
 • accesul neatorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
 • orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
 • falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email;

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, ExpIT va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.

D. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu ExpIT.

Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul dvs. Modalitatea în care utilizaţi serviciile puse la dispoziţie de către ExpIT este strâns legată de buna funcţionare a Reţelei şi a serverelor ExpIT, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei ExpIT.

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii ExpIT, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta.

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:

 • Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
 • Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
 • Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
 • Delay mare în transmiterea de email-uri;
 • Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
 • Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, ExpIT îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

POLITICA DE UTLIZARE A SERVICIULUI GAZDUIRE WEB

Următorul set de reguli cuprinde atât obligaţii ale clienţilor în ceea ce priveşte utilizarea Serviciului Gazduire Web Shared furnizat de ExpIT cât şi exemple de modalităţi în care ExpIT poate interveni în vederea preîntâmpinării sau limitării pagubelor de orice fel.

1. Contul de găzduire nu va putea fi utilizat decât pentru găzduirea unor website-uri de mici dimensiuni. Un website de mici dimensiuni este definit ca un website simplu, cu maxim 100,000 de afişări pe lună şi care să nu necesite configurări complexe software sau hardware a serverelor. Această restricţie este impusă de faptul că aplicaţiile clienţilor trebuie să aibă o serie de caracteristici similare pentru a putea fi gestionate eficient. Decizia daca un site se încadrează sau nu în această categorie este în întregime la latitudinea ExpIT şi va fi prezentată în detaliu prin ofertele ExpIT.

2. ExpIT va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura tuturor clienţilor un nivel ridicat de calitate a serviciilor, dar îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul cu acei clienţi care, prin activitatea aplicaţiilor găzduite pe serverele ExpIT ori prin acţiunea proprie de orice fel, afectează capacitatea ExpIT de a oferi servicii de calitate.

3. ExpIT va utiliza un sistem care permite controlul ratelor de acces la resurse de tip procesor, RAM şi IO, cu ajutorul căruia va putea fi limitat gradul de influenţare reciprocă a clienţilor.

De exemplu, doi clienţi cu acelaşi Plan vor beneficia în acelaşi moment de acelaşi timp de procesor, indiferent de numărul de utilizatori conectaţi concomitent. În acelaşi mod, resursele clientului ce beneficiază de un Plan cu un număr dublu de afişări pe lună, vor fi de două ori mai mari.

Dacă aplicaţia clientului utilizează multe resurse pentru fiecare utilizator în parte, implicit timpul în care acea aplicaţie va răspunde clientului va fi mai mare. ExpIT se va asigura că va fi respectat acest raport de resurse între clienţi, dar nu garantează un anumit nivel de performanţă, deoarece nivelul de performantţă este în raport cu aplicaţia clientului şi nu este sub controlul ExpIT.

4. ExpIT nu oferă un serviciu de mass-mailing, dar va permite trimiterea de email-uri în masă doar prin achiziţia unui IP dedicat pentru acest scop. Dacă acest IP va intra în liste de protectie anti-spam, taxa de delistare va fi de 150 de euro. Deasemenea ExpIT îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, impunând Clientului plata de daune -interese în valoare de 1500 de euro.

5. ExpIT va impune o serie de limitări ale spaţiului ocupat pe server sau pentru căsuţele de email, pentru protecţia împotriva script-urilor automate generate sau aflate la nivelul aplicaţiei Clientului, care afectează sau pot afecta buna funcţionare a unui server; aceaste limite vor fi ridicate, în urma unei cereri scrise transmise de către Client.

6. Următoarele activităţi pot conduce la rezilierea contractului:

 • Utilizarea în Exces a resurselor de orice fel ale serverului pentru mai mult de 3 zile calendaristice;
 • stocarea de fişiere care nu au legatură cu website-ul găzduit sau cu funcţionalităţile acestuia, de tipul: backup-uri personale, fişierelor video, audio, kituri de programe, etc;
 • publicarea de materiale care încalcă drepturile de autor sau contravin legilor în vigoare;
 • trimiterea de email-uri nesolicitate în orice cantitate sau cu orice conţinut. În cazul în care se primeşte o plângere în acest sens, ExpIT îşi rezervă dreptul de a decide unilateral validitatea acesteia şi de a acţiona în consecinţă, prin suspendarea Serviciilor sau rezilierea contractuală;
 • trimiterea unor pachete comerciale ori anunţuri de informaţii care depăşesc un flux de maxim 40 de email-uri în decurs de 5 minute, cu exceptia situaţiei în care Clientul beneficiază de Opţiunea Suplimentară IP Dedicat;
 • executarea de orice fel de acţiuni ilegale: phising, cracks, serials, warez, propagarea de viruşi, botnets, utilizarea de exploit-uri de browser, aplicaţii de tip trojan horse etc. Toleranţa pentru astfel de activităti va fi zero iar detectarea acestui gen de comportament va atrage după sine contactarea organelor abilitate pentru investigaţii, chiar înaintea notificării clientului, ExpIT depunând toate eforturile pentru a colabora eficient cu autorităţile în vedera pedepsirii acestui gen de activităti ilegale;
 • executarea sau utilizarea de aplicaţii de tip tracker BitTorrent;
 • executarea de activităţi de atac asupra unor terţe persoane folosind tehnici de tip Denial of Service sau folosirea în orice fel a reţelei ori serviciilor ExpIT pentru atacul unor terţe persoane sau echipamente;
 • utilizarea serviciului pentru obţinerea de acces neautorizat asupra sistemelor informatice;
 • utilizarea serviciului pentru a efectua port scans sau alte proceduri invazive sau non-invazive, asupra echipamentelor din reţeaua ExpIT sau din alte reţele;

În cazuri extreme sau la cererea organelor abilitate, ExpITva acţiona imediat pentru limitarea impactului asupra altor clienţi, prin Suspendarea Serviciului ori rezilierea contractului cu respectivul client.

7. Clienţilor le este interzisă revânzarea serviciilor ExpIT, exceptând situaţiile în care există un contract de Reseller între ExpIT şi client.

8. Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aplicaţiile personale ce beneficiază de găzduire pe serverele ExpIT.

Clientul nu va implica ExpIT în niciun fel în transmiterea de material denigrator, sexual, rasial, extremist în condiţiile legilor în vigoare.

ExpIT nu îşi asumă obligaţia de a monitoriza clienţii săi sau ai altora pentru respectarea prezentei Politici.

9. ExpIT încurajează utilizatorii care sunt afectaţi de acţiuni ale clienţilor ExpIT prin care este încălcată prezenta Politică, să transmită un email către support@expit.ro cu toate detaliile necesare identificării clientului şi a situaţiei de abuz.

10. Dacă prezentele dispoziţii nu sunt respectate ExpIT va putea:

 • avertiza utilizatorul prin transmiterea unui email;
 • suspenda serviciul;
 • impune despăgubiri băneşti;
 • elimina conţinutul care nu respectă prezenta Politică sau care încalcă drepturile terţilor ori legile în vigoare;
 • lua orice acţiuni necesare impuse de situaţia în sine, în vederea prevenirii sau limitării pagubelor.

 

DECLINAREA RESPONSABILITATII

ExpIT nu are abilitatea să exercite controlul şi nu îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte conţinutul Aplicaţiilor Personale ori al informaţiilor care circulă prin Reţea sau prin Serviciile contractate. De asemenea, ExpIT nu garantează veridicitatea informaţiilor primite prin intermediul Serviciilor aferente Pachetului contractat.

ExpIT nu garantează funcţionarea fără întrerupere sau compatibilitatea cu toate tipurile de echipament sau configuraţii a softului produs/furnizat cu licenţă neexclusivă pe perioada contractuală. Prin “soft furnizat cu licenţă neexclusivă” se va înţelege orice program de calculator sau aplicaţie software, pusă la dispoziţia Clientului în timpul Perioadei de Contractare şi care corespunde unei Opţiuni Suplimentare ori Aplicaţiilor de Administrare, dar nelimitate la acestea.

Clientul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze în justiţie ExpIT cu privire la orice pretenţie ridicată de vreun terţ, rezultată din utilizarea Serviciilor aferente Pachetului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată), beneficiu nerealizat, ca urmare a încălcării de către Client a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract.

ExpIT nu este responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de Client sau de către terţe persoane în legătură cu transmiterea securizată şi în condiţii de confidenţialitate a informaţiilor transmise prin intermediul serviciilor sale sau Reţelei. Clientul ia astfel la cunoştinţă că ExpIT nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii sau condiţii speciale privind securitatea conţinutului informaţiilor care trec prin Reţea sau reţeaua Internet, cu excepţia celor prevăzute în mod expres de prezentul contract.

ExpIT nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultând din eventuale întârzieri, erori ale transmiterii informaţiei prin Reţea, transferuri nereuşite sau întreruperi ale Serviciilor aferente Pachetului, cu excepţia cazurilor în care ExpIT, prin acţiunile sale, în mod direct a intenţionat cauzarea unor astfel de prejudicii.

LITIGII

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor abilitate din aria teritorială aferentă sediului ExpIT.

CLAUZE FINALE

Acesti Termeni si Conditii constituie un acord dintre ExpIT si dvs. si va guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestari servicii incheiat intre dvs. si ExpIT.